Contact

Bij Theoriecentrum Zeker Weten geven we dagelijks cursussen aan jongeren (maar ook ouderen) die bezig zijn met het halen van hun rijbewijs. Onze cursussen bereiden de deelnemers voor op het CBR theorie-examen wat je gehaald moet hebben voordat je het rij-examen mag doen.

Naast de reguliere groepen, geven we les aan jongeren met leerproblemen. Denk aan dyslexie en ADHD. Door kleinere groepen en betere persoonlijke begeleiding stellen we iedereen in staat om het theorie-examen te halen.

Onze hoofdlokatie ligt in Oegstgeest J.C.Bloemlaan 24

Theoriecentrum Zeker Weten
J.C.Bloemlaan 24
2343 DE  Oegstgeest
Telefoon: 0657645580

Stuur een bericht